# Onze missie
Is om de groei van radicalisering en polarisering in onze maatschappij tegen te gaan door het verstrekken van kennis & expertise stevig gebaseerd op een eerbiediging van de mensenrechten, de rechtsstaat en de democratische waarden en methoden.

# Onze aanpak

We willen de weerbaarheid tegen radicalisering en polarisering versterken door de oprichting van formele en informele netwerken, een platform te bieden om te zoeken en streven naar gemeenschappelijke grond en het stimuleren van cross-over initiatieven en innovaties.

# Onze activiteiten

Het delen van kennis voor professionals en het brede publiek door middel van het organiseren van lezingen, filmvoorstellingen, rondetafelgesprekken, workshops, conferenties, …
Daarnaast voorzien we in het trainen van diverse actoren werkzaam omtrent radicalisering & polarisering.

# Onze experten

Onze experts werken onafhankelijk en van elkaar afhankelijk, in een impactgedreven (en niet egogedreven) netwerkorganisatie. Zij zijn professioneel actief in diverse gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties.